ร้านขายยาแฟรนไชส์ ที่น่าลงทุนปี2021

ร้านขายยาแฟรนไชส์ ที่น่าลงทุนปี2021

ร้านขายยาเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคนเส่วนใหญ่และเป็นทางเลือกในการใช้บริการหลายๆท่านเมื่อมีอาการเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นการซื้อยาสามัญประจำบ้านไว้เบื้องต้นเราจึงเห็นร้านขายยาตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน

ซึ่งในขณะนั้นก็จะเป็นทางร้านขายยาที่เปิดเองและเชิงชายและบางร้านก็เปิดตลอด 24 ชั่วโมง สร้างความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภคสามารถเข้าถึงตลอดเวลาในผู้ที่ต้องการจะเริ่มต้นธุรกิจร้านขายยาแต่ไม่ทราบรายละเอียดต่างๆว่าจะเริ่มต้นอย่างไรและทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จเรามี รายละเอียดต่างๆเพื่อการศึกษาไว้เป็นข้อมูลเบื้องต้น

เหตุผลในการลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ร้านขายยา

ร้านขายยาในประเทศไทยนั้นเปิดมาอย่างยาวนานแล้วซึ่ง ในประเทศไทยสามารถซื้อยารับประทานเองได้เบื้องต้นเมื่อมีอาการเจ็บป่วยเพราะในบางอาการที่ไม่ได้ ป็นโรคที่ร้ายแรงอย่างเช่นเป็นไข้ปกติก็สามารถซื้อยามารับประทานเองได้ แทนการไปพบแพทย์จึงประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายรวมถึงร้านขายยาสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์อื่นๆต่างๆที่ไม่ใช่ยาเช่นกลุ่มเวชภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ และอุปกรณ์ผู้ป่วย

นี่จึงเป็นโอกาสของธุรกิจร้านขายยาที่มีกลุ่มลูกค้าให้ความสนใจในการจับจ่ายใช้สอยมากยิ่งขึ้นในข้อมูลในปี 2560 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมร้านขายยาทั่วประเทศมีมูลค่าการตลาดถึง 40,000 ล้านบาทซึ่งก็มีคำถามที่ตามมาคือถ้าไม่ได้จบจบปริญญาทางด้านเภสัชศาสตร์โดยตรงจะสามารถประกอบธุรกิจนี้ได้หรือไม่ เจ้าของร้านร้านยาไม่จำเป็นจะต้องเป็นเภสัชกร แต่ในร้านก็ต้องมีเภสัชกรวิชาชีพประจำร้านที่ ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบอาชีพเภสัชกร

ซึ่งในส่วนนี้จะต้องศึกษากฎหมายและทำความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเปิดร้านยาโดยเคร่งครัดซึ่งมีรายละเอียดต่างๆมากพอสมควรรวมถึงมีแนวทางที่ต้องปฏิบัติ แฟรนไชส์ร้านขายยาจึงเป็นทางเลือกในการลงทุนสำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ ที่ไม่รู้ว่าจะหาเภสัชกรจากที่ไหนตลอดจนเภสัชกรที่ต้องการเปิดร้านขายยาซึ่งมาตรฐานของแฟรนไชส์ร้านขายยาจึงสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภคที่มาใช้บริการได้

นอกจากคุณภาพและมาตรฐานแล้วยังมีข้อดีตรงที่ช่วยในการลดกระบวนการยุ่งยากในการเตรียมตัวในการบริหารจัดการซึ่งมีการจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายให้สอดคล้องกับผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่จัดหาเภสัชกรและพนักงานพร้อมมีการจัดอบรมพนักงานประจำ

งบประมาณการลงทุน

ร้านขายยาเป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูงในการตัดสินใจจะลงทุนว่าจะเลือกแฟรนไชส์เจ้าไหนดีก็ควรจะทำความเข้าใจในกลุ่มธุรกิจร้านยาแล้ว ก็ควรจะวิเคราะห์ทำเลและพฤติกรรมของผู้บริโภคก่อนว่าแต่ละเพลงนั้นผู้บริโภคเป็นใคร ซึ่งคือปัจจัยหนึ่งที่ช่วยช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ถงบประมาณสามารถลงทุนที่ได้ที่หลักแสนถึงหลักล้าน ซึ่งบางแบรนด์ก็มีแพ็คเกจที่เลือกลงทุนตามขนาดพื้นที่ร้านนอกจากเตรียมเงินทุนแฟรนไชส์แล้ว ยังจะต้องเตรียมงบประมาณค่าใช้จ่ายส่วน อื่นๆ อาทิเช่น

 • ค่าพื้นที่หรือค่าเช่าร้านในกรณีเช่า
 • ค่าสินค้าและ สต๊อกสินค้าในร้าน
 • ค่าจ้างพนักงานสำหรับผู้ประกอบการที่ ซึ่งปกติแล้วก็ต้องจ้างเภสัชกรหรือ/และผู้ช่วยเภสัชกร
 • ค่าใบประกอบวิชาชีพเภสัช
 • ค่าสาธารณูปโภค
 • ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆที่จำเป็น

ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ผู้ประกอบการจะต้องมีการบริหารและจัดการต้นทุนให้ดีโดยเฉพาะจำนวนสินค้าคงคลังซึ่งการสั่งสินค้าแต่ละชนิดก็ควรจะสั่งในปริมาณที่พอเหมาะและพอกับการขาย

เทคนิคการตลาดทำเป็นแฟรนไชส์ร้านขายยาให้ประสบความสำเร็จ

 1. จัดเรียงสินค้าให้เป็นระเบียบ เป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าที่มีในร้านให้ดูน่าเชื่อถือให้น่าซื้อและสามารถทำให้หาสินค้าได้ง่าย
 2. ร้านขายยาที่มีสินค้าให้เลือกมากมายหลายประเภท เช่นเครื่องมือทางการแพทย์สินค้าสำหรับเด็กผู้สูงอายุเวชสำอางอาหารเสริมต่างๆเหล่านี้เป็นทางเลือกให้ร้าน มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นโดยไม่จำเป็นจะต้องสต๊อกสินค้าปริมาณมากแต่ควรเน้นความหลากหลายให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในกลุ่มลูกค้า
 3. ให้คำปรึกษากับลูกค้า นอกจากจะสามารถความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าได้แล้ว ยังเป็นการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าทำให้รักษายอดขายให้กับร้าน ดังนั้นร้านขายยาที่มีการเอาใจใส่ลูกค้าจะทำให้ลูกค้ามั่นใจในการบริการ และกลับมาใช้บริการทางร้านอีกรวมถึงอาจจะบอกต่อให้คนรู้จักมาใช้บริการในร้าน

หลักในการเลือกยี่ห้อแฟรนไชส์ร้านขายยา

 • แบรนด์เป็นที่รู้จัก ควรจะคำหนึ่งว่าแบรนด์เป็นที่รู้จักและมีความน่าเชื่อถือในกลุ่มลูกค้า
 • ระบบของแฟรนไชส์ ควรมีการถ่ายทอดความรู้และให้การสนับสนุนต่างๆมีการอบรมอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นการขายหน้าร้าน บัญชี สต๊อกสินค้า รวมถึงการตลาดที่ทางแบรนด์ให้การสนับสนุน
 • รายได้และกำไรจากการลงทุน พิจารณาสินค้าและบริการที่นำมาขายนั้นมีกำไรต่อหน่วยเพียงพอกับค่าใช้จ่ายอย่างอื่นหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นค่าสถานที่ค่าไฟค่าน้ำและค่าพลังงานและมีกำไรเหลือเพราะเหมาะสมตามความต้องการมากน้อยเพียงใด
 • งบประมาณและระยะเวลาจุดคุ้มทุน ควรจะคำนึงถึงการลงทุนเบื้องต้นว่า ใช้เท่าไหร่และค่าใช้จ่ายระหว่างการทำธุรกิจเท่าไหร่จึงจะสามารถถึงจุดคุ้มทุน ทั้งหมดนี้ต้องนำมาคำนวณดูเพื่อให้ดูความคุ้มค่าในการลงทุนและลงแรง
 • ระยะเวลาสัญญาควรจะดูเงื่อนไขของสัญญาแฟรนไชส์ว่ามีระยะเวลากี่ปีในระหว่างสัญญามีธุรกิจที่เกี่ยวข้องอะไรบ้างเช่นการซื้อวัตถุดิบต่างๆเงื่อนไขในการเกิดกรณีพิพาทรวมถึงการต่อสัญญาอย่างไรซึ่งซึ่งอาการดังนี้ควรพิจารณาให้รอบคอบ

ธุรกิจร้านขายยานั้นเป็นธุรกิจที่ลงทุนสูงและมีข้อกฎหมายด้านสาธรณสุขและสุขภาพต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นการจะทำธุรกิจทางด้านร้านขายยาก็ควรจะศึกษาข้อมูลต่างๆให้ถี่ถ้วนก่อนเพื่อประกอบก่อนตัดสินใจ

#############################################

ที่มา

taokaemai.com

Leave a Reply